Constitució de la Borsa de Treball Temporal d'un/a T.A.S.O.C

PUBLICADA LA LLISTA DEFINITIVA D`ADMESOS
Obert el termini de 5 dies hàbils per presentar les MEMÒRIES i fixats els horaris per a ENTREVISTES