Benvinguts a l’àrea de Serveis Socials de la Mancomunitat del Carraixet

 

Aquesta àrea de la Mancomunitat del Carraixet està constituïda pels departaments de Serveis Socials dels municipis d’Alfara del Patriarca, Vinalesa i Bonrepòs i Mirambell. Les professionals que formen l’equip social de base són: una auxiliar administrativa, dues treballadores socials de cada municipi (una titular i una de suport) i una assessora jurídica.

 

El departament de Serveis Socials s’encarrega d’atendre la problemàtica social de qualsevol ciutadà o ciutadana, o qualsevol família, pertanyent als municipis de la Mancomunitat integrats en aquesta àrea. També, potencia el desenvolupament comunitari i atén a la prevenció primària de situacions de segregació o marginació social.

 

Els programes que es desenvolupen en els Serveis Socials de la Mancomunitat del Carraixet reben la cooperació, el suport tècnic i econòmic de la Diputació Provincial de València. Els programes són els següents:

 

1.      Informació i assessorament.

Servei destinat a informar i orientar a la ciutatania sobre els seus drets, de l’exercici dels mateixos i dels recursos socials adequats per a resoldre les seues necessitats.

 

2.      Prestacions bàsiques.

Ajudes econòmiques als ciutadans i les ciutadanes en situació de necessitat. Tenen per objecte atendre les necessitats bàsiques d’aquelles persones que no les poden abordar per si mateixes, como són per exemple: el lloguer d’habitatge, l’alimentació infantil o els deutes d’aigua o llum.

 

3.      Programa a domicili.

És un servei orientat a les persones i famílies que presenten problemes a l’hora de realitzar les rutines elementals de la vida diària, de tal manera que afavoreixen la seua permanència i integració en el seu entorn habitual.

 

4.      Cooperació social.

Programes per a impulsar i fomentar la iniciativa o el voluntariat social, de manera que es facilite una integració més eficaç de les ciutadanes i els ciutadans en la societat.

 

5.      Prevenció i inserció social.

En aquest apartat existeixen diversos programes:

 

  • Integració sociocomunitària: es promou la convivència familiar i social, amb l’objectiu que siguen les pròpies persones d’una comunitat les que siguen capaços de cercar solucions als seus problemes.
  • Prevenció de conductes additives.
  • Accessibilitat de menors als recursos socials.
  • Programa d’acompanyament per a recolze sociofamiliar i escolar.
  • Programa d’estimulació cognitiva per a persones majors: el taller d’estimulació cognitiva pretén exercitar i potenciar la memòria a través d’activitats pràctiques i exercicis senzills.
  • Servei d’Assessorament Jurídic: està destinat a oferir informació i orientació jurídica, a efecte de solucionar dubtes i dificultats relatives a diverses qüestions legals pel que fa a dret de família, dret laboral i dret penal. Prèviament a l’accés d’aquest servei, l’usuari deurà de ser entrevistat per la treballadora social del municipi on residisca.
  • Atenció a persones dependents. En relació a aquest aspecte, la Mancomunitat del Carraixet va organitzar un curs de cuidadors i cuidadores no professionals de persones dependents, per a veïnes i veïns d’Alfara del Patriarca, Vinalesa i Bonrepòs i Mirambell.

 

EEIIA: Equip Específic d'Intervenció amb Infància i Adolescència

Aquest servei mancomunat, subvencionat per la Direcció Territorial de Benestar Social de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, realitza una intervenció especialitzada quan existeixen menors en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció, amb l’objectiu de garantir el seu benestar personal, familiar i social. Per a açò, elabora programes de prevenció, atenció i tractament de les problemàtiques familiars d’aquests casos.

 

Per a més informació dels serveis i activitats que realitza l’àrea de Serveis Socials de la Mancomunitat del Carraixet, poden contactar amb el departament específic dels tres ajuntaments adherits. No dubtaran a ajudar-los.

 

  • Telèfons de contacte:

Ajuntament de Vinalesa: 96 149 97 98.

Ajuntament d’Alfara del Patriarca: 96 139 19 46 (ext.5).

Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell: 96 186 06 29 / 96 185 25 00.