Anunci sobre la constitució d'una borsa de treball com a tècnic/a de joventut