Benvinguts a l’àrea de Recollida de Residus de la Mancomunitat del Carraixet

La Mancomunitat del Carraixet presta el servei de Recollida de Residus en els quatre municipis que la integren: Alfara del Patriarca, Bonrepòs i Mirambell, Foios i Vinalesa. Des d’aquesta àrea es realitzen tots els esforços possibles per a garantir la millora de la qualitat de vida de les veïnes i els veïns d’aquests municipis, generant el menor impacte possible al medi ambient.

 

Tetma és el nom de l’empresa que ha guanyat el concurs públic convocat per a la recollida de residus sòlids urbans de la Mancomunitat i per tant, a la qual s’ha adjudicat aquest servei per als pròxims vuit anys.

 

Amb la premissa de generar el menor impacte ambiental, empresa i Mancomunitat s’han plantejat una sèrie d’iniciatives a dur a terme, com per exemple les següents:

 

     - Realització de campanyes de conscienciació a la ciutadania sobre educació ambiental i transmissió de valors com el reciclatge dels residus.          

 

     - Plans de comunicació que mantinguen informada a la població dels serveis, la seua evolució i millora mitjançant la seua implantació.        

 

     - Maquinària més eficient i propulsada per energies alternatives, com la incorporació de camions de GLP, és a dir, adaptats per a l'ús d'autogas com a combustible.             

 

     - Tecnologies noves per a l’aplicació de mètodes que reduïsquen els impactes d’emissions en general (CO2, consum d’aigua, soroll,...).

 

     - Renovació de tots els contenidors verds.

 

     - Instal·lació d’un quint contenidor per a la recollida de residus orgànics (contenidor marró). 

 

     - Augment de freqüència en la recollida del cartó i el plàstic.

 

     - Implementació d’un control de pesat de les tones de fem arreplegades.

 

     - Facilitar a la ciutadania la recollida selectiva mitjançant la millor ubicació dels contenidors.

 

A partir de totes aquestes iniciatives, la Mancomunitat del Carraixet s’ha proposat com a objectiu que, en els pròxims deu anys, se separen els residus de manera selectiva i es tracte com correspon el 80% del total de residus generats.

 

Ajudem tots a aconseguir-ho!