Constitució de la Borsa d'Ocupació Temporal com a Psicòleg/a

ACTUALITZACIÓ: els aspirants poden formular reclamacions en un termini de CINC dies hàbils. 

PUBLICADA la Llista Definitiva d' Admesos i Exclosos. El termini per a la presentació de la Memòria-Projecte , es fixa en 10 dies hàbils(6 de juliol,inclòs).

El termini de presentació d' instàncies és de l'1 al 3 de juny, inclòs.

Estan adjuntades les bases de contractació per a la Borsa de Psicòleg/a de la Mancomunitat del Carraixet.