Programa Turisme IMSERSO 2019-2020

1. Termini de presentació de sol·licituds d’altes noves temporada 2019-2020del 25 de juny al 10 de juliol de 2019, tot dos inclusivament.

Si accedeix per primera vegada al programa de turisme del IMSERSO, haurà de formalitzar la sol·licitud.

2. Renovació de dades temporada 2019-2020, si aquestes dades no són correctes o han canviat: fins al 10 de juliol de 2019.

Requisits:

1.Ser pensionista de jubilació del sistema públic espanyol de pensions.

2. Ser pensionista de viduïtat amb cinquanta-cinc o més anys d’edat.

3. Ser pensionista per altres conceptes o perceptor de prestacions o subsidis de desocupació, amb 60 anys complits o més anys d’edat.

4. Ser titular o beneficiari del Sistema de la Seguretat Social, amb seixanta-cinc anys complits o més anys d’edat.

5.Ser emigrant retornat a Espanya i pensionista del Sistema públic de la Seguretat Social del país del qual ha retornat.

Modalitats de viatge:

-   Zona Costa Peninsular: estades en zones de la Costa Peninsular de 15, 10 i 8 dies a Andalusia, Múrcia, Comunitat Valenciana i Catalunya.

-   Zona Costa Insular: estades de 15,10 i 8 dies en zones de la Costa Insular (Canàries i Illes Balears).

-   Turisme d’Interior, amb estades de 4, 5 i 6 dies, amb els següents tipus de viatges:

     · Circuits culturals.

     · Turisme de naturalesa.

     · Viatges a capitals de província.

     · Viatges a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.

Els serveis que inclou el programa són:

a. Allotjament en règim de pensió completa, en habitació doble a compartir en hotels seleccionats pel Imserso. En capitals de província l'allotjament serà de mitja pensió. Es contempla l'allotjament en habitació individual, que tindrà un suplement de preu i estarà subjecte a disponibilitat de places.

b. Transport d'anada i volta en el mitjà de transport programat, des de la capital de província de la persona usuària fins a l'hotel de destinació i retorn, excepte en la modalitat de viatges sense transport i viatges a capitals de província.

c. Pòlissa de segurs col·lectiva.

d. Servei de medicina general, complementari de la Seguretat Social, en el propi hotel, excepte per als viatges de turisme d'interior.

e. Programa d'animació sociocultural.