Puntuació dels aspirants a borsa de treball de tècnic de joventut