CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA D'OCUPACIÓ D'EDUCADOR SOCIAL PER A EQUIPS BASE DE SERVEIS SOCIALS

ANUNCI DE ADMESOS PROVISIONALS
S´obri el termini de TRES DIES HÀBILS per presentar reclamacions