Avalem Joves Plus: Contractacions 2018

Avalem Joves Plus: Contractacions 2018

Contractacions Empuju: 3

 

PROGRAMA EMPUJU - DESCRIPCIÓ
Programa de Foment d'Ocupació per a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil.

- Subvenció obtinguda: 63.422,28 €

- Nombre de contractes: 3

- Duració contracte: Del 16 de juliol del 2018 al 15 de juliol de 2019

 

Ajuda cofinançada pel Fons Social Europeu. Unió Europea.

Direcció General d'Ocupació, Assumptes Socials e Igualtat d'Oportunitats de la Comissió Europea:
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=es
UAFSE, Ministeri d'Ocupació y Seguretat Social:
http://www.empleo.gob.es/uafse