El Ple Municipal de Bonrepòs i Mirambell aprova el destí de les subvencions rebudes des de Generalitat i del Fons de Cooperació de la Diputació

En la vesprada del dimecres 22 de juliol va tindre lloc la sessió ordinària del Ple Municipal de l'Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell. L'economia va tindre un lloc paper destacat en els punts del dia, ja que es va aprovar, per una part, el Compte General de l'exercici 2019, i per altra, tres modificacions de crèdit.

Una de les modificacions aprovada pel Ple va ser la relativa a les subvencions rebudes des de la Generalitat i Diputació, per un import de 159.091,74 euros per a invertir en el municipi.

El Fons de Cooperació es finança habitualment a través de les aportacions de la Generalitat i la Diputació de València a parts iguals. No obstant això, aquest any la Diputació ha triplicat la seua aportació, corresponent al municipi un import total de 252.813 € per a aquest 2020.

L'aportació extraordinària de la Diputació de València anirà destinada, entre altres partides, a la Mancomunitat del Carraixet -de qui depenen els serveis socials de la localitat-, a la promoció econòmica, a la neteja i desinfecció del CEIP Mare de Déu del Pilar durant les hores lectives, i als pressupostos participatius. D'altra banda, es reconeix la subvenció rebuda de Generalitat per a la instal·lació del sostre del trinquet per un import de 29.920,74 euros, sent el cost total de l'obra 37.400,93 i la diferència de la qual es finançarà també des del Fons de Cooperació.

Una altra de les modificacions aprovades va ser la relativa a les hores extra de la Policia Local, que des del passat mes de maig estan cobrint la baixa labora d'un dels seus companys i s'estendrà fins a la contractació d'un nou/nova policia local, fet que es farà efectiu en les pròximes setmanes.