Primera Edició del Curs de Cuidadors/es No Professionals del Sistema d’ Atenció a Persones en Situació de Dependència

El passat mes d’octubre es va dur a terme a Alfara del Patriarca la Primera Edició del Curs de Cuidadors/es No Professionals del Sistema d’ Atenció a Persones en Situació de Dependència, organitzat per la Mancomunitat del Carraixet, amb la col·laboració de la Diputació de València i la Generalitat Valenciana.

 

A través dels diferents mòduls amb els que comptava el curs es van desenvolupar els següents objectius:

 

- Facilitar uns coneixements bàsics a les persones cuidadores per a millorar l'atenció sociosanitària de les persones en situació de dependència.

 

- Promoure que les persones cuidadores apliquen els procediments i estratègies més adequades per a mantindre i millorar l'autonomia personal de la persona en situació de dependència i les seues relacions amb l'entorn.

 

- Oferir informació sobre productes de suport que propicien l’auto atenció i la vida autònoma de la persona en situació de dependència.

 

- Facilitar un suport emocional a les persones cuidadores a través d'actuacions d’auto atenció.

 

- Informar i orientar sobre els recursos sociosanitaris més adequats per a garantir les cures, l'assistència i la vida autònoma de les persones en situació de dependència.

 

- Impulsar el reconeixement social de les persones cuidadores, afavorint, si és el cas, una orientació per a una futura integració en el mercat laboral.