ACTA DEFINITIVA DEL PROCES

Constitució de la Borsa de Treball Temporal d'un/a T.A.S.O.C